Muséu dibuxallingua

Bienallegaes y bienallegos DiBUxa LLinGua muséu, seición dedicada a les y los artistes del colexu. Les normes del muséu, son: los dibuxos fáinse en casa, falar selequino y non al altu la lleva y nun tocar los cuadros...

Que vos preste y gracies.
Alex Camacho 3u.B
"Flor d'agua" Alicia 3u.B
"L'Estegosauriu" Raúl 3u.B
"Llingua nel aula" Sara Blzquez 5u.A
Candela 5u.A "L'esguil"
"L.lobu aul.lando" Alba 5u.B
Nicolás S.G. 2u.B "el coríu"
"La sacavera" de Irene del Blanco 3u.A
Alejandra 2u.A "La grnaxa de Nel"
Nora 3u.C 
Marcos Manga 2u.B "El xatu"
Xana 2u.B
Manuel Loza 2u.B
El gatu 2u.B
Claudia 2uB
"Asturies" Paula 3u.C
"Los ríos asturianos" Alicia Rguez. Rguez. 3u.C
"La tolina" d'Hector Rguez 5u.B
Paula 3u.B "La nueche de les ánimes"
"Llingua nel Aula" Marina 3u.C
Emma Rico 1u.B "gochu"
Adriana 5uA
Nayra 5u.A "La serena"
"La bruxina" Alba 2u. C
Mia 1u. B "La caparina"
"La llóndriga" Paula 3u.B
"Bob Esponxa" Ainhoa 2u. C
"Les tolines nalando" de Iyán 6u.B
"Brachiosauriu" Deva Iglesias 3u.B
"T-Rex" Sandra 3u.B
"Pescuezullargu" Anónimu
"Horru xixonés" Rubén 4u.A
Alicia 3u.C "Home nalando en San Llorienzu"
"Gatu algaire o montés" Beatriz Alexandre 5u.B
Karín 5u.B "La mustadiella"
"Venaos pastiando" Sara Blázquez 5u.A
Anónimu "L'espereteyu"
Jose Manuel 4u.A "El corcuspín" 
Lucía Meana 4u.A "Mansín"
Manuel I. 4u.A "El mur"
"La culiebrina" anónimu
Desi 6u.A "El raposu"
"La llebre" Sofía I. 5u.A
Rubén M. 4u.A "Familia de xabalinos"
"El Xurásicu" Nora Medio 3u.C
Paula Martínez 3u.C "Flor asturiana"
"Ptenarodón" Nesla 3u.A
"L'horru" Saray 4u.A


0 comentarios:

Publicar un comentario

Licencia de Creative Commons
llingua nel aula